Zarząd

Polski Związek Emerytow Rencistów i Inwalidów - OKRĘG LUBLIN

ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO

 

                                               Prezydium Zarządu 

Henryk Bącal Przewodniczący
Stanisław Miciuk Wiceprzewodniczący
Ewa Dobraczyńska Wiceprzewodnicząca
Danuta Strzelec Skarbnik
Halina Stręciwilk Sekretarz
Anna Kuszneruk Przewodnicząca Komisji Kultury
Anna Stachyra Członek

 

                                             Członkowie Zarządu 

Alina Gucma Halina Harabasz
Stanisław Miciuk Regina Wierzchoń
Stanisław Dudek Genowefa Kołodzieczyk
Danuta Strzelec Halina Woch
Anna Kuszneruk Maria Rzeczyca
Halina Kieruzalska Alicja Szafran
Maria Wawer Mariola Filipiuk
Elżbieta Deptuła Janina Dziewiela
Halina Stręciwilk Ewa Dobraczyńska
Maria Skonieczna Marian Samociuk
Anna Kryńska Anna Stachyra
Maria Chmura-Kamińska Zofia Flak
Zofia Szorek Stanisław Wiraszka
Jan Prządka Henryk Bącal
Janina Mazur Teresa Skwarek
Zofia Widz-Baryła  

 

                                             Okręgowa Komisja Rewizyjna 

Jan Tylus Przewodniczący
Ewa Banach Wiceprzewodnicząca
Skoczylas Zbigniew Sekretarz
Halina Iwan Członek
Leokadia Filiks-Tomiczek Członek
Janina Musidlak Członek
Marian Ziegler Członek

                                      

                                              Okręgowy Sąd Koleżeński

Barbara Sachar Przewodnicząca
Zenobia Bilik Wiceprzewodnicząca
Janina Piwkowska Członek
Danuta Kursa Członek
Longina Żuk-Smalej Członek
Ryszard Wołtosz Członek
Henryk Wójcik Członek

                        

                                             Okręgowa Komisja Socjalno-Bytowa

Stanisława Antczak Przewodnicząca
Lucyna Sereda Wiceprzewodnicząca
Elżbieta Deptuła Członek
Marta Oleszuk Członek
Leszek Barecki Członek

 

                                             Okręgowa Komisja Kultury i Organizacji Wolnego Czasu

Anna Kuszneruk Przewodnicząca
Barbara Zalewska Wiceprzewodnicząca
Anna Szymczyk Wiceprzewodnicząca
Urszula Studzińska Członek
Wanda Szałach Członek
Irena Warszawska Członek
Alina Dmowska Członek