O nas

Witaj w Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów jest organizacja pozarządową z wieloletnią tradycją, działa poprzez swoje oddziały okręgowe, rejonowe i koła. Jest największą organizacją liczącą ok. 1 miliona członków, działającą na terenie całego kraju.
30 maja 2019 roku odbył się w Lublinie Okręgowy Zjazd Delegatów PZERiI, w którym uczestniczyło 57 delegatów i 13 zaproszonych gości.

 

XIII Okręgowy Zjazd Delegatów wybrał na nową 5-letnią kadencję;

 • Zarząd Okręgowy,
 • Okręgową Komisję Rewizyjną,
 • Okręgowy Sąd Koleżeński.

Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu:

 • rozwiązywania problemów socjalno - bytowych, rehabilitacji społecznej, zdrowotnej oraz interpretacji prawa,
 • niwelowanie barier izolacji społecznej, poprzez aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu środowiska,
 • integracji i więzi między pokoleniami, która stwarza warunki do przekazywania tradycji i wartości życia społecznego.

 

Cele te realizowane są poprzez:

1. Reprezentowanie interesów osób starszych i niepełnosprawnych wobec władz ustawodawczych, administracyjnych i samorządowych tj.

 • Zarząd Główny PZERiI wobec Sejmu, Rządu i Administracji Państwowej
 • Zarząd Okręgowy Związku wobec Wojewody Lubelskiego, Lubelskiego Marszałka, Samorząd Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin,
 • Zarządy Oddziałów Rejonowych i Kół PZERiI wobec Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów,

2. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi.
3. Udzielanie zapomóg pieniężnych i pomocy materialnej - bezpłatne dostarczanie artykułów spożywczych,
4. Wydawanie zaświadczeń na zniżki kolejowe,
5. Prowadzenie Związkowej Kasy Pogrzebowej,
6. Organizację rehabilitacji i wypoczynku dla osób starszych i niepełnosprawnych,
7. Pomoc prawną i informacyjną,
8. Działalność integracyjną poprzez organizowanie:

 • obchodów "Światowego Dnia Inwalidy " i "Międzynarodowego Dnia Seniora",
 • uroczystości okolicznościowych i spotkań,
 • wycieczek krajoznawczych i do miejsc kultu religijnego,
 • konkursów i przeglądów- Wojewódzkiego Przegląd Zespołów Artystycznych, Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła i Twórczości Plastycznej,
 • festynów np." Niepełnosprawni Mieszkańcom Lublina".

9. Systematyczną pracę w klubach i zespołach zainteresowań;

 • szkolenia komputerowe, "Senior z komputerem na ty",
 • grupy samopomocowe w doskonaleniu prac w zakresie haftu, rękodzieła, rzeźby,
 • zespoły śpiewacze, recytacje,
 • spotkania i współpraca międzypokoleniowa,
 • systematyczna praca w Muzeum Historyczno- Etnograficznym w Rowinach Oddział Rejonowy PZERiI w Wisznicach, organizowanie obrzędów regionalnych z udziałem mieszkańców i młodzieży,

10. Propagowanie dorobku i osiągnięć ludzi w dojrzałym wieku i niepełnosprawnych.